دسته: بازاریابی ایمیل

ایمیل مارکتینگ (بازاریابی ایمیل) یکی از ابزارهای کم هزینه دیجیتال مارکتینگ است. ایمیل مارکتینگ گاهی با تبلیغات ایمیلی اشتباه گرفته می‌شود اما تفاوت بسیار زیادی دارد که در این مطالب به جزئیات آن‌ها خواهیم پرداخت. ابزارهای ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل انبوه را معرفی خواهیم کرد و روش صحیح ایمیل مارکتینگ را به صورت کامل ارائه خواهد شد.