دسته: استراتژی دیجیتال مارکتینگ

استراتژی دیجیتال مارکتینگ مجموعه اقدامات شما برای رسیدن به اهداف کسب‌و‌کارتان است که در جهت انتخاب بهترین روش‌ها و ابزارهای دیجیتال مارکتینگ است. تعیین استراتژی اولین و مهم‌ترین قدم برای شروع دیجیتال مارکتینگ است که نقشه راه شما را در این مسیر مشخص می‌کند و باعث می‌شود از انجام فعالیت‌های بیهوده و بی نتیجه جلوگیری شود و هزینه‌ها در جهت مناسب انجام شود و نرخ بازگشت سرمایه به حداکثر ممکن برسد.