دسته: بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا (Content Marketing) یکی از پایه و اساس‌های دیجیتال مارکتینگ است. بازاریابی محتوا فرایند تولید محتوای خوب، گیرا و مجاب‌کننده و توزیع (انتشار) آن جهت جلب توجه، جذب و درگیر کردن مخاطبین هدف جهت برانگیختن اقدام‌های سودآور (انجام اکشن) برای کسب‌وکار می‌باشد. هدف مستقیم بازاریابی محتوایی فروش نیست اما در نهایت هر فعالیتی در زمینه بازاریابی به افزایش فروش منجر خواهد شد.