تعرفه تبلیغات در شبکه تبلیغات ادنگاه

بودجه بندی و هزینه تبلیغات در شبکه تبلیغات ادنگاه توسط شما تعیین می‌شوند.

شما می‌توانید با توجه به نیاز خود بودجه کمپین تبلیغاتی را در مدت زمان مورد نیاز تعیین کنید و با هر بودجه‌ای که در نظر گرفته‌اید کمپین خود را اجرا کنید.

هزینه تبلیغات در این سیستم بر اساس هر کلیک (CPC) بر روی تبلیغات شما محاسبه می‌شود و به عبارت دیگر شما هزینه‌ای بابت نمایش تبلیغات پرداخت نمی‌کنید. زمانی که یک کاربر بر روی تبلیغات شما کلیک کرده و به صفحه شما منتقل می‌شود هزینه آن کلیک از اعتبار کمپین شما کسر می‌گردد.

هزینه کمپین تبلیغاتی شما با توجه به تعداد کلیک‌های مورد نیاز در مدت زمان معین و تعداد کلیک‌های مورد نیاز روزانه با توجه به پارامترهای هوشمندی آن محاسبه می‌شود.

قیمت هر کلیک در این شبکه ۱۶۰ تومان می‌باشد و در صورت انتخاب هر یک از گزینه‌های هوشمندی و هدفمند کردن کمپین قیمت هر کلیک بر اساس جدول زیر افزایش می‌یابد.

نوع نمایش پایه موضوع محتوا ایران استان سیستم عامل زمان
قیمت هر کلیک ۲۰۰ تومان +۳۰ تومان +۵۰ تومان +۱۰ تومان +۴۰ تومان +۵۰ تومان +۱۵ تومان

برای مثال هزینه هر کلیک برای یک کمپین تبلیغاتی که نمایش به کاربران ایران و استان تهران را تنظیم کرده است ۲۱۰ تومان محاسبه می‌شود.

حداقل تعداد کلیک‌های قابل خرید برای ایجاد یک کمپین تبلیغاتی ۵۰۰ کلیک و حداقل کلیک‌های روزانه آن ۱۰۰ کلیک می‌باشد که شما می‌توانید بسته به نیاز خود آن‌ها را افزایش دهید.

با خرید کلیک‌های بیشتر کلیک رایگان هدیه بگیرید

۱۰,۰۰۰ کلیک

 +۱,۲۰۰ کلیک هدیه

سفارش

۵۰,۰۰۰ کلیک

 +۱۰,۰۰۰ کلیک هدیه

سفارش

۵,۰۰۰ کلیک

 +۵۰۰ کلیک هدیه

سفارش

۳۰,۰۰۰ کلیک

 +۴,۵۰۰ کلیک هدیه

سفارش
برای برنامه ریزی و بودجه بندی کمپین تبلیغاتی خود می‌توانید از این روش استفاده کنید. هدف شما از این تبلیغات چیست؟ چه تعداد مشتری (کاربر) برای این هدف خود نیاز دارید؟ با توجه به نرخ تبدیل بازدیدکننده به مشتری (Conversion Rate) که آن را تجربه کرده یا تصور می‌کنید به چه تعداد بازدید کننده برای تبدیل شدن به این تعداد مشتری نیاز دارید؟ چند روز زمان برای رسیدن به این هدف در نظر دارید؟ با توجه به پاسخ این پرسش‌ها می توانید تعداد کلیک مورد نیاز خود برای کمپین، محدودیت روزانه آن و بودجه کمپین تبلیغاتی خود را تعیین کنید.

همین حالا کمپین تبلیغاتی خود را شروع کنید

ایجاد کمپین