بازاریابی شبکه های اجتماعی


تبلیغات تلگرام و تبلیغات اینتساگرام

این روزها بازاریابی شبکه های اجتماعی به سرعت در حال رشد است و با توجه به جذابیت شبکه های اجتماعی در ایران، به سادگی می توان به پتانسیل بالای این شیوه از بازاریابی پی برد. البته شبکه های اجتماعی بصورت روزانه در حال تغییر و تحول هستند و در طول زمان، بسیاری از آنها دچار دگردیسی های عمیقی شده اند. بسیاری از آنها تنها به تغییر رابط کاربری بسنده کرده اند، تعدادی قوانین حریم خصوصی را سختگیرانه تر اجرا می کنند و بسیاری دیگر، امکاناتی به شبکه های خود افزوده اند که......

ادامه مطلب