10 نکته مهم رتبه بندی در وب سایت گوگل

احتمالا می دانید که گوگل عوامل زیادی را برای سنجش و رتبه بندی وب سایت در نظر می گیرد. در این مطلب شما را با 10 عامل مهم که رتبۀ وب سایت را در نتیجه جستجوی گوگل افزایش می دهد آشنا می کنیم: 1- درج کلیدواژه به عنوان اولین کلمۀ دامنه اگر دامنه شما با کلیدواژۀ محتوای تولیدی شما آغاز شود، از دید گوگل یک سرو گردن بالاتر از وب آدرس هایی است که کلید واژۀ آنها در انتها یا وسط آمده باشد. این موضوع در جستجوی گوگل اهمیت بسیار......

ادامه مطلب